• Vertrouwenspersoon foto

    Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen


    Het leven is als zeilen: ook met tegenwind kun je vooruitkomen.

Wat zou het fijn zijn als meningsverschillen op de werkvloer puur te maken zouden hebben met de inhoud van het werk, of met hoe je dat werk aanpakt. Maar het werk kan soms anders beleefd worden. Als een plek waar je je niet veilig voelt. En dat terwijl het zo belangrijk is dat je je prettig voelt op je werk omdat je daar veel tijd doorbrengt, omdat positieve energie zoveel meer oplevert dan negatieve, omdat het voor jezelf en je werkgever belangrijk is dat je kwaliteit levert, omdat vervelende werksituaties doorwerken in je privésituatie.

Toch kunnen zich vervelende zaken voordoen op het werk. Elkaar af en toe niet begrijpen is niet erg, maar als pesten, intimideren, discrimineren, (verbaal) geweld of ongewenste intimiteiten spelen, is dat van een andere orde. Als een medewerker zich niet veilig voelt en niet het gevoel heeft dat zelf te kunnen veranderen, is dat ook voor de werkgever een probleem. Dat kan leiden tot gebrek aan motivatie, tot ziekteverzuim, tot ongewenst vertrek. Natuurlijk zijn medewerkers verantwoordelijk voor hun gedrag. Maar de werkgever moet voor een veilige werkplek zorgen. Dat is ook wettelijk vastgelegd (arbowet, Burgerlijk Wetboek). Het is dus belangrijk dat er beleid is op dit gebied én dat het niet blijft bij papieren voornemens. Veel organisaties stellen daarom één of meer (interne of externe) vertrouwenspersonen aan. Een vertrouwenspersoon zorgt voor opvang, advies en begeleiding van de medewerker bij een melding over ongewenst gedrag.

Ik ben extern vertrouwenspersoon, lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en gecertificeerd. Ik ben niet in dienst maar maak afspraken met de werkgever over wat ik in die rol doe. Ik ben in elk geval op afroep beschikbaar voor medewerkers met vragen of meldingen over ongewenst gedrag. Ik geef (desgewenst) voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. Ik kan leidinggevenden en management adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag. Ik kan ook worden ingeschakeld voor het (mede) opstellen van beleid op dit gebied.

Als vertrouwenspersoon sta ik aan de kant van de melder, luister ik naar zijn of haar verhaal. Belangrijk is: de melder heeft de regie. Het gaat om zijn of haar beleving en keuzes. Het gesprek is vertrouwelijk, vindt plaats op mijn kantoor in Utrecht of een andere neutrale locatie. Verdere stappen - bijvoorbeeld een gesprek met degene(n) van wie de melder last heeft, met de leidinggevende, de stap naar een klachtencommissie - gebeuren alleen als de melder dat wil. Ik ondersteun daarbij, ga zo nodig mee. Ik informeer de melder over de mogelijkheden zodat hij of zij eventuele volgende stappen weloverwogen kan bepalen.

Voor verdere informatie over de vertrouwenspersoon zie het filmpje (met dank aan Van Oss en Partners). En de TNO-wegwijzer over pesten.

Rövekamp
Interim-management en advies

Gansstraat 161
3582 EG Utrecht

Blijf op de hoogte via
social media:

LinkedIn

Copyright © Rövekamp
Alle rechten voorbehouden

Website en webhosting
door Dayman Media