• Organisatieadvies foto

    Organisatieadvies


    Een goed advies begint bij luisteren

Ik ben in mijn element als ik als sparringpartner met directie en management mee kan denken over wat de organisatie nodig heeft. Dat kan om een breed scala van onderwerpen gaan: van operationeel tot strategisch. Denk aan het ontwikkelen van een meerjaren strategisch personeelsbeleid, aan het (her-)inrichten van de organisatie, aan het goed laten verlopen van een fusie, een verzelfstandiging of een ontvlechting, aan het werven van een broodnodige (sleutel)functionaris. Ik ben ook van meerwaarde bij cultuurveranderingstrajecten, het ontwikkelen van een goede gesprekscyclus, het implementeren en bewaken van een meer dan adequaat van-begin-tot-eind-Poortwachtertraject en ... try me!

Het gaat mij altijd om wat de organisatie nodig heeft. En dan vraag ik dóór. Want dat is mijn kracht als betrokken buitenstaander. Dat ik vragen kan stellen die anderen niet durven stellen, of waar ze niet op komen. Dat ik invalshoeken kan kiezen die verrassen en daardoor een ander licht op de situatie bieden. Ik kijk naar de vraag achter de vraag en ga daarbij het mogelijke effect van wat onder de oppervlakte speelt, niet uit de weg. En altijd moet mijn bijdrage leiden tot iets dat beklijft in de organisatie, tot het overbodig maken van mezelf.

Rövekamp
Interim-management en advies

Gansstraat 161
3582 EG Utrecht

Blijf op de hoogte via
social media:

LinkedIn

Copyright © Rövekamp
Alle rechten voorbehouden

Website en webhosting
door Dayman Media