• Coaching foto

    Coaching


    “Geef mij een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken”

    Confucius

Voor een werkgever zijn de medewerkers een kostbaar “kapitaalgoed”. Het succes van de organisatie hangt nauw samen met hun kwaliteit en inzet. Daarom is het van groot belang dat medewerkers op de juiste plek zitten, dat hun talenten en ambitie aansluiten bij de huidige functie of zelfs organisatie.

Als dat zo is, kan het toch zijn dat een betrokken en gemotiveerde medewerker niet meer goed in zijn of haar vel zit. En dat dat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het werk. Dat kan te maken hebben met werkfactoren maar de redenen voor het mindere welbevinden en/of functioneren kunnen ook in de privésfeer liggen. Of er kan een combinatie van beide aan de orde zijn. Dan kan een coachingstraject van enkele gesprekken soelaas bieden.

Als de medewerker méér in huis heeft aan talent en ambitie, kan een loopbaantraject een goed idee zijn. Zo’n traject kan gericht zijn op een andere functie binnen de organisatie of op stappen zetten om een meer geschikte functie ergens anders te vinden.

In beide gevallen bied ik een vrijblijvend oriënterend gesprek met de medewerker aan. Als het wederzijds persoonlijk en inhoudelijk klikt, spreken medewerker, werkgever en ik af wat de coachingsvraag is en wat het te behalen resultaat, hoeveel gesprekken we zullen voeren, welke instrumenten we aanvullend zullen inzetten (bijv. assessment of testen) en wat de kosten bedragen. In alle gevallen is een met de medewerker afgestemde rapportage aan de opdrachtgever, en bij voorkeur ook een gezamenlijk gesprek daarover, onderdeel van het traject.

Rövekamp
Interim-management en advies

Gansstraat 161
3582 EG Utrecht

Blijf op de hoogte via
social media:

LinkedIn

Copyright © Rövekamp
Alle rechten voorbehouden

Website en webhosting
door Dayman Media