• Home foto

    Welkom


    bij Rövekamp interim-management en advies

Mijn bedrijf, Rövekamp Interim-management en advies, is al sinds februari 2000 actief in en voor met name non-profit organisaties. Kernbegrippen voor mij zijn groei, ontwikkeling, verandering, wel altijd met behoud van wat goed is. Ik denk mee, vraag door, analyseer, adviseer, begeleid bij en zorg voor implementatie van onder meer trajecten bij fusie of juist ontvlechting, verzelfstandiging, reorganisatie, teambuilding of cultuurverandering.

Mijn meerwaarde is gelegen in het feit dat ik een betrokken buitenstaander ben die heel snel kan doordringen tot waar het werkelijk om gaat, tot de vraag onder de vraag, en die de onderstroom niet uit de weg gaat.

In wat ik meebreng aan kennis, kunde, expertise en ervaring zoek ik altijd naar wat voor de organisatie van de opdrachtgever van meerwaarde is, wat daar zal beklijven. Ik maak mezelf zo snel mogelijk – in de regel na 6 tot 12 maanden - weer overbodig.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kwaliteiten heeft, al is het soms zoeken naar de plek waarop die goed tot hun recht kunnen komen. Ik denk in kansen en mogelijkheden maar weet ook dat niet alles haalbaar is. Wat wel altijd kan, is samen trots zijn op kleine successen, op concrete, zichtbare, tastbare resultaten. Daar draag ik graag aan bij.

 

Verandermanagement

Verandermanagement

De wereld om ons heen is constant in verandering en wij mensen zijn dat ook. Bestaande structuren en werkwijzen voldoen vaak niet meer. We lijken in een bijna permanente transitie te werken. Kijk naar de afgelopen tien, twintig, dertig jaar.

Lees meer

Organisatieadvies

Organisatieadvies

Ik ben in mijn element als ik als sparringpartner met directie en management mee kan denken over wat de organisatie nodig heeft. Dat kan om een breed scala van onderwerpen gaan: van operationeel tot strategisch.

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wat zou het fijn zijn als meningsverschillen op de werkvloer puur te maken zouden hebben met de inhoud van het werk, of met hoe je dat werk aanpakt. Maar het werk kan soms anders beleefd worden. Als een plek waar je je niet veilig voelt.

Lees meer

Coaching

Coaching

Voor een werkgever zijn de medewerkers een kostbaar “kapitaalgoed”. Het succes van de organisatie hangt nauw samen met hun kwaliteit en inzet. Daarom is het van groot belang dat medewerkers op de juiste plek zitten, dat hun talenten en ambitie aansluiten bij de huidige functie of zelfs organisatie.

Lees meer

Rövekamp
Interim-management en advies

Gansstraat 161
3582 EG Utrecht

Blijf op de hoogte via
social media:

LinkedIn

Copyright © Rövekamp
Alle rechten voorbehouden

Website en webhosting
door Dayman Media